تخریب و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در بستر رودخانه ی سجاسرود –...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مستحدثات غیر مجاز در بستر رودخانه ی سجاسرود در پایین دست سد گلابر با اخذ دستور قضایی قلع و قمع و تخریب گردید.

مهندس محمدی، مدیر امور منابع آب ایجرود با اشاره به  عملیات صورت گرفته، افزود:  احداث اعیانی ، تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها و تصرفات غیر مجاز اراضی داخل بستر و حریم رودخانه ها و سیلابها  غیر قانونی می باشد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سطح شهرستان ایجرود، خاطر نشان کرد: موارد تخلف احصاء گردیده و نسبت به صدور اخطاریه ها ی لازم اقدام و همچنین دستور قضایی نیز در جهت برخورد با تخلفات اخذ شده است، و با برنامه ریزی صورت گرفته طی ماه های آتی نسبت به بازگشایی مسیر رودخانه ها و سیلاب های شهرستان اقدام خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات