تخریب و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در بستر رودخانه ی سجاسرود – پایین دست سد گلابر

تخریب و قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در بستر رودخانه ی سجاسرود – پایین دست سد گلابر

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مستحدثات غیر مجاز در بستر رودخانه ی سجاسرود در پایین دست سد گلابر با اخذ دستور قضایی قلع و قمع و تخریب گردید. مهندس محمدی، مدیر امور منابع آب ایجرود با اشاره به عملیات صورت گرفته، افزود: احداث اعیانی ، تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها و تصرفات غیر مجاز اراضی داخل بستر و حریم رودخانه ها و سیلابها غیر قانونی می باشد. وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این حوزه در سطح شهرستان ایجرود، خاطر نشان کرد: موارد تخلف احصاء گردیده و نسبت به صدور اخطاریه ها ی لازم اقدام و همچنین دستور قضایی نیز در جهت برخورد با تخلفات اخذ شده است، و با برنامه ریزی صورت گرفته طی ماه های آتی نسبت به بازگشایی مسیر رودخانه ها و سیلاب های شهرستان اقدام خواهد گردید.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات