حذف فیزیکی پرونده‌های چاهها ومنابع آب درشرکت آب منطقه‌ای فارس

حذف فیزیکی پرونده‌های چاهها ومنابع آب درشرکت آب منطقه‌ای فارس

با ارائه گزارشی از پیشرفت پروژه اسکن و کدگذاری پرونده‌های چاه‌ها و منابع آب در شرکت آب منطقه‌ای فارس در جلسه کمیته راهبری طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، مقرر شد برای شروع، پرونده‌های فیزیکی مربوط به شهرستان خنج به عنوان پایلوت حذف شده و فقط به صورت الکترونیک در دسترس و قابل پی‌گیری باشد. ه گفته رئیس گروه طرح احیا و تعادل‌بخشی مقرر شد یک کمیته تخصصی جهت بررسی مسائل فنی، ارتقاء تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای برقراری ارتباط امور آب شهرستان‌ها و شرکت آب منطقه‌ای استان جهت افزایش سرعت خدمات تشکیل شود. امین خلیقی دیگر تصمیم این جلسه را لزوم آموزش اعضای کمیسیون آب زیرزمینی جهت بهره‌برداری از اطلاعات الکترونیکی ذخیره شده در سیستم و عدم استفاده از پرونده‌های فیزیکی به صورت موقت عنوان کرد. وی افزود همچنین از همه بخش‌های شرکت درخواست شد برای اجرای کامل و سریع‌تر این پروژه، هماهنگی و همکاری کامل را داشته باشند. ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات