عملیات اجرایی سد خرم رود تویسرکان شتاب می گیرد

عملیات اجرایی سد خرم رود تویسرکان شتاب می گیرد

درجلسه مهندس شاهرخی استاندارهمدان با مهندس محمد حاج رسولی هامشاور وزیرنیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ؛مهمترین مسایل حوزه آب استان مورد بحث وبررسی قرارگرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان همدان، در این جلسه مهمترین موانع ومشکلات اجرایی سد خرم رود تویسرکان مورد بررسی قرارگرفت و تواقق شد که عملیات اجرای این پروژه توسط سرمایه گذار بخش خصوصی باهمکاری وزارت نیرو ،استانداری و شرکت آب منطقه ای تسریع و شتاب بیشتری گیرد . سد خرم رود به عنوان یک طرح پایلوت کشوری در حوزه آب به صورت فاینانس داخلی با سرمایه گذاری حدود۳۲۰میلیاردتومانی بخش خصوصی در شهرستان تویسرکان در حال اجراست که علاوه بر تامین آب در حوزه گردشگری نیزتاثیرگذاراست . مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان، از پیشرفت فیزیکی ۲۲ درصدی سد خرمرود تویسرکان خبرداد و گفت: با سرمایه گذاری کافی و به موقه این سد در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات