پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در سامانه «سامد»

پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در سامانه «سامد»

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات