رفع تصرف ۱۴هکتاراز اراضی تالابی صومعه سرا

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات