اتمام آسفالت پروژه حد فاصل محور شهرک شهید باهنر و شهرک طرق

اتمام آسفالت پروژه حد فاصل محور شهرک شهید باهنر و شهرک طرق

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات