بازدید اعضاء کمیسیون آب وکشاورزی مجلس و مهندس حاج رسولی ها...

بازدید اعضاء کمیسیون آب وکشاورزی مجلس و مهندس حاج رسولی ها...

رئیس وتعدادی از اعضاء کمیسیون آب ،کشاورزی ومنابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به همراهی مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران امروز( ۲۳خرداد۹۸) از سد در حال احداث پارسیان در استان فارس بازدید کردند ودر جریان میزان پیشرفت و مراحل اجرایی پروژه قرار گرفتند.

یادآری می شود رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست فارس، نماینده مردم نورآباد ممسنی در مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای فارس وتعدادی ازمسولین ومردم محلی این گروه را همراهی می کردند که گفتگوهایی درباره شرایط حقابه بگیران پایین دست این سد جهت برنامه ریزی های آتی انجام شد .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات