نصب تاسیسات تهویه و روشنایی تونل قلاجه( اربعین)  محور کرمانشاه- ایوان-ایلام تا اربعین سال جاری

نصب تاسیسات تهویه و روشنایی تونل قلاجه( اربعین) محور کرمانشاه- ایوان-ایلام تا اربعین سال جاری

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

نظرات