احکام قابل تامل  و جالب یک قاضی در شهرستان طبس بابت شکار غیر مجاز

احکام قابل تامل و جالب یک قاضی در شهرستان طبس بابت شکار غیر مجاز

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات