خسارت ۳ میلیارد تومانی سودجویان به محیط زیست خراسان رضوی

خسارت ۳ میلیارد تومانی سودجویان به محیط زیست خراسان رضوی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

نظرات