خسارت ۳ میلیارد تومانی سودجویان به محیط زیست خراسان رضوی

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات