کسب لوح تقدیر از جشنواره شعر و داستان منطقه ای «همسایه با طبیعت» استان فارس توسط کارشناس محیط زیست کرمان

کسب لوح تقدیر از جشنواره شعر و داستان منطقه ای «همسایه با طبیعت» استان فارس توسط کارشناس محیط زیست کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات