آسفالت اساسی کوی بهارستان با استفاده از ۵۰ تن آسفالت

آسفالت اساسی کوی بهارستان با استفاده از ۵۰ تن آسفالت

به گزارش شهریار ، نهضت آسفالت ریزی معابر اصلی از اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است و با تلاش نیروهای معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ تبریز به اتمام رسید .

این طرح طی خرداد ماه با آسفالت و لکه گیری معابر فرعی در این منطقه در حال اجرا است .

کاتر زنی، زیرسازی، ترمیم، لکه گیری و آماده سازی آسفالت در معابر اصلی از جمله این اقدامات است .

معاونت خدمات شهری شهرداری منطقه ۲ تبریز با استفاده روزانه بیش از۱۳ تن آسفالت به لکه گیری و آسفالت معابر اصلی حوزه شهرداری این منطقه می پردازد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات