پیاده رو سازی بلوار معلم توسط شهرداری منطقه یک

پیاده رو سازی بلوار معلم توسط شهرداری منطقه یک

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات