جلسه بررسی طرح ارزیابی عملکرد سال ۹۷ شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،جلسه بررسی طرح ارزیابی عملکرد سال ۹۷ در خصوص شاخصهای اختصاصی با حضور ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سالن شهید شهریاری این شرکت برگزارشد.

ابتدا مهندس پورعبداله،مدیردفتر برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای زنجان توضیحات اجمالی در خصوص عملکرد این شرکت در رابطه با شاخصهای اختصاصی ارایه نمود.

وی اظهار کرد:عدم تخصیص اعتبار لازم یکی از عوامل اصلی کاهش برخی از عملکردهای شرکت می باشد.

در ادامه هریک از روسای گروها نسبت به تشریح عملکرد شاخصهای تخصصی واحد متبوع خود پرداختند.

در پایان جلسه، ارزیابان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نظرات کارشناسی خود را در خصوص هریک از شاخصهای واحدهای تخصصی شرکت بیان داشتند و مقرر شد مستندات تکمیلی متعاقباً به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جهت اخذ نمرات ارزیابی ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات