قانون‌گرایی و مشارکت بهره‌برداران، اصل محوری در مدیریت منابع

در همایش مشترک فصلی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و شورای حفاظت منابع آب شهرستان اقلید، بر فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی بهره‌برداران و لزوم مشارکت آنها در مدیریت منابع آب شهرستان، تعدیل برداشت‌ها و حفظ منابع آب تاکید شد. ربانی، دادستان شهرستان اقلید در این همایش گفت آنچه که از مشکل بدمصرفی امروز ما می‌کاهد، مدیریت صحیح آب و کشت است. مدیریت و قاطعیت هم فقط برخورد قهری نیست، بلکه باید مزین به تدبیر باشد . حق‌بین، مدیر دفتر حقوقی شرکت آب منطقه‌ای استان نیز اظهار کرد مدیریت و حفاظت از منابع آب نیازمند اراده جمعی و همکاری همه سازمان‌ها و بهره‌برداران است. کمیته صیانت از منابع آب در دادگستری‌های کشور به همین جهت تشکیل شده و افتخار ما این است که این امر به پیشنهاد حوزه پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس صورت گرفته است . صفرپور، مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای استان هم ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات