اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان اسکو تشکیل شد

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان اسکو تشکیل شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان اسکو از برگزاری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس وحید قاسمی جاوید با اعلام این خبر در خصوص مصوبات این جلسه افزود: در این جلسه تصمیماتی در خصوص تعیین مسیل ها و رودخانه های خطرساز در محدوده های شهر و روستا و اولویت دهی برای مطالعه حریم و بستر و ساماندهی؛ جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و حریم منابع آبی؛ اجرای برنامه عملیاتی و زمان بندی شده انسداد چاه های غیرمجاز توسط اداره منابع آب شهرستان؛ چلوگیری از واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز در بستر و مسیل ها؛ لایروبی رودخانه ها و مسیل های محدوده شهرها توسط شهرداری؛ شناسایی چاه های فاقد پروانه توسط اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان؛ بازدید دوره ای از مسیل ها و رودخانه ها و کانال ها و ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات