همبست آب، انرژی و غذا پرمصرفی در هیچ بخشی را برنمی تابد، رسانه ها رکن اساسی سازگاری با کم آبی اند

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، بهرام درویشی مدیرعامل شرکت در مصاحبه اختصاصی و پیرو بازتاب گسترده سخنان وزیر نیرو در خصوص مصرف گرایی در ایران با حمایت از سخنان وزیر نیرو, دکتر اردکانیان را مردی دانا و بصیر دانست که سخنانش از عقبه گرانسنگی از تجارب متعدد مدیریتی، شناخت کامل از شرایط جهانی و دانش روز برخوردار است. درویشی با اذعان به اینکه مصرف گرایی به ویژه در بخش آب و استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی در دهه های اخیر بسیاری از مخاطرات محیطی را برای مملکت ما به ارمغان آورده است نادیده گرفتن خدمات و فعالیتهای اثرگذار اقتصادی- اجتماعی وزارت نیرو و در راس آن مجاهدتهای اندیشمندانه دکتر اردکانیان را جفای به خدمات صادقانه ایشان دانست درویشی با اذعان به دقت نظر وزیر نیرو در متعادل ساختن قیمت‌ها و برداشتن فشار از روی اقشار مختلف و ایجاد رونق تولید در پروژه های متعدد آبی, وزارت ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات