تازه ترین خبرها از روند انتخابات دوره جدید شورای مرکزی


تازه ترین خبرها از روند انتخابات  دوره جدید شورای مرکزی

هیئت برگزاری انتخابات در تازه ترین نشست خود با توجه به ابهام در خصوص افرادی که اعتبارنامه عضویت شان در هیئت مدیره در رشته دیگری غیر از رشته خودشان (به خاطر عدم حضور افراد حائز شرایط در رشته های هفتگانه موضوع قانون )می‌باشد مقرر کرد: پیگیری استعلام از وزارت خانه انجام و بعد از دریافت نتیجه استعلام  به ذینفعان اطلاع رسانی شود .
بر اساس نظر هیات اجرایی، این انتخابات به صورت مکانیزه همراه با پرینت با هدف کنترل آرا توسط رای دهنده وامکان کنترل و بازبینی توسط هیئت اجرایی وهیات داوری انجام خواهد گردید.
هیات برگزاری انتخابات همچنین با عنایت به خبر منتشره روی سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد : استفاده تبلیغاتی داوطلبین عضویت در شورای مرکزی از امکانات سازمان‌های استانی و شورای مرکزی شامل سایت ها مجلات و نشریات و کانال های خبری وابسته، به نفع خویش یا دیگران و یا در جهت تخریب سایر داوطلبان در خلال فرآیند انتخابات ، از مصادیق تخلف انضباطی محسوب می گردد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات