صبح امروز؛ مدیرکل و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به پویش ملی کنترل فشارخون پیوستند.

صبح امروز؛ مدیرکل و کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به پویش ملی کنترل فشارخون پیوستند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات