جمع آوری و پاکسازی علف های هرز آرامستان تایله توسط شهرداری منطقه دو سنندج

جمع آوری و پاکسازی علف های هرز آرامستان تایله توسط شهرداری منطقه دو سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات