روابط عمومی شهرداری رامسر/ اجرای کانال هدایت آب های سطحی از ابتدای خیابان آیت اله کنی تا مسیر باغ ملی به همت واحد عمران شهرداری رامسر

روابط عمومی شهرداری رامسر/ اجرای کانال هدایت آب های سطحی از ابتدای خیابان آیت اله کنی تا مسیر باغ ملی به همت واحد عمران شهرداری رامسر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات