روابط عمومی شهرداری رامسر/ مسیر پل سخت سر که در مهر ماه گذشته بر اثر سیل تخریب گردید بصورت سنگ فرش در حال اجرا می باشد.

روابط عمومی شهرداری رامسر/ مسیر پل سخت سر که در مهر ماه گذشته بر اثر سیل تخریب گردید بصورت سنگ فرش در حال اجرا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

  منبع خبر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر

  شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

   نظرات