بهترین راه مدیریت آب‌های زیرزمینی نصب کنتور است

بهترین راه مدیریت آب‌های زیرزمینی نصب کنتور است

در جلسه شورای استانی گفتگوی دولت با بخش خصوصی در استانداری فارس بر لزوم تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند تاکید شد. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در این جلسه گفت به علت زمان‌بر بودن تجهیز تمامی چاه‌ها به کنتور هوشمند حجمی، تا تجهیز کامل چاه‌ها، در حال حاضر با ارتباط نرم‌افزاری‌ای که بین شرکت آب و شرکت برق برقرار شده، امکان محاسبه و مدیریت میزان برداشت از چاه‌های مجهز به کنتور فهام برق و هوشمند آب و برق وجود دارد. محمد حاج رسولی‌ها افزود در ۱۴ استان به صورت پایلوت این ارتباط برقرار شده و در استان خراسان رضوی که وضعیت افت سطح آبخوان‌های آن وخیم است، با استفاده از این امکان، میزان برداشت‌ها به نحو مطلوبی در حال مدیریت است. حمیدرضا دهقانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان نیز اظهار امیدواری کرد با کمک شرکت صنایع الکترونیک شیراز در تولید کنتورهای هوشمند حجمی، سرعت کند نصب کنتورها افزایش ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات