۶۳۷ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رزن مسدود شد

۶۳۷ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان رزن مسدود شد

فرماندار شهرستان رزن با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است اظهار کرد: ۱۲۳ میلیون متر مکعب در مصرف آب زیرزمینی صرفه جویی شده است. به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای همدان، فرماندار رزن بابیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز در این شهرستان مسدود شده است گفت: هدف از انسداد چاه های غیر مجاز حفظ منابع آب زیر زمینی است. سید رضا سلامتی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رزن با اشاره به اینکه شهرستان رزن حائز رتبه نخست استان در خصوص نصب کنتور های هوشمند است اظهار کرد۴۷۸ دستگاه کنتور هوشمند برای جلوگیری از بهره برداری های غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی نصب شده است. وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳تاکنون ۶۳۷ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است اظهار کرد: ۱۲۳ میلیون متر مکعب در مصرف آب ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات