برگزاری جلسه توسعه منابع انسانی شرکتهای صنعت آب و برق استان

برگزاری جلسه توسعه منابع انسانی شرکتهای صنعت آب و برق استان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه: جلسه توسعه منابع انسانی شرکت های صنعت آب و برق استان با حضور مهندس رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو ، معاونین منابع انسانی ، مالی و پشتیبانی و مدیران منابع انسانی ، آموزشی و رفاه شرکت های یاد شده در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ تشکیل گردید. در این جلسه درابتدا رفیعی مدیر کل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو سیاست های کلان وزارت نیرو را در چارچوب برنامه های مقام عالی وزارت در دولت دوازدهم در زمینه های مختلف اعم ازارتقاء و توسعه نظام جذب ، توانمند سازی و نگهداشت منابع انسانی کار آمد و متخصص و همچنین مسائل مرتبط با دیگر موضوعات صنعت از قبیل درمان ، بازنشستگی ، نظام پرداخت به تفصیل مطرح نمودند ، درادامه هر یک از معاونین و مدیران شرکتهای تابعه وزارت نیرو در استان به تشریح عملکرد خود و موضوعات ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات