نماینده مجلس در همایش تجلیل دستاوردهای سبز خراسان رضوی: رویکرد فرهنگی و ایجاد باور برای حفظ محیط زیست دراستان درخور تقدیر است.

نماینده مجلس در همایش تجلیل دستاوردهای سبز خراسان رضوی: رویکرد فرهنگی و ایجاد باور برای حفظ محیط زیست دراستان درخور تقدیر است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات