مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان امروز در  نشست خبری به مناسبت هفته محیط زیست :  خط قرمز ما قانون و مصوبات قانونی است و ما هرگز از  مصوبات قانونی عدول نمیکنیم .

مدیر کل حفاظت محیط زیست گیلان امروز در  نشست خبری به مناسبت هفته محیط زیست : خط قرمز ما قانون و مصوبات قانونی است و ما هرگز از  مصوبات قانونی عدول نمیکنیم .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات