همایش دوقلوها و چندقلوهای فرزندان کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد

همایش دوقلوها و چندقلوهای فرزندان کارکنان شهرداری مشهد برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

نظرات