شرکت مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان و جمعی از مسئولان ستادی  در فریضه نماز جمعه و پاسخگویی به مردم در جایگاه میز خدمت جهادی تعبیه شده در مصلی کرمان بهرمناسبت هفته محیط زیست

شرکت مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان و جمعی از مسئولان ستادی در فریضه نماز جمعه و پاسخگویی به مردم در جایگاه میز خدمت جهادی تعبیه شده در مصلی کرمان بهرمناسبت هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات