ورود گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی به مشکلات موجود در بخش مسکن


ورود گروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی به  مشکلات موجود در بخش مسکن

گروه تخصصی شهرسازی در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد و به بررسی تکنیک های تصمیم گیری و جایگاه آن در شرح خدماتی مهندسی شهرسازی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این نشست عملکرد سه ساله گروه تخصصی شهرسازی در دوره هفتم شورای مرکزی با هدف تطبیق آن با قطعنامه های اجلاس سالیانه هیئت عمومی مطرح شد.
همچنین پیشنهاد برخی از اعضا در مورد استفاده از دیدگاه‌های متخصصان و دانشجویان دوره دکترای شهرسازی در خارج از کشور مطرح و موافقت شد تا از این متخصصان برای حضور در گروه تخصصی دعوت شود.
در ادامه جلسه درخواست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص ارائه راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود در بخش مسکن کشور مورد تبادل نظر قرار گرفت تا اعضای گروه تخصصی راهکارهای مورد نظر خود را جهت انعکاس به وزارت راه و شهرسازی در جلسه آینده ارائه  نمایند.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات