برنامه پاکسازی طبیعت در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

برنامه پاکسازی طبیعت در شهرستان لردگان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات