پسماندهای عفوفی مراکز درمانی بخش خصوصی سطح شهر اراک جمع آوری می شود

پسماندهای عفوفی مراکز درمانی بخش خصوصی سطح شهر اراک جمع آوری می شود

خودرو ویژه جمع آوری پسماند عفونی مراکز بهداشتی و درمانی بخش خصوصی که مجهز به کانتینر دو جداره و مخرن جمع آوری شیرابه می باشد، با نظارت سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک نسبت به جمع آوری پسماندهای عفونی مراکز درمانی بخش خصوصی سطح شهر اراک اقدام می نماید.
لازم به ذکر است، این خودرو که بر اساس معیارهای زیست محیطی برای جمع آوری پسماند عفونی تجهیز شده ، مورد تایید مراجع ذیصلاح می باشد و برای اولین بار با توجه به تعبیه مخزن جمع آوری شیرابه در آن از فشرده سازی پسماندهای عفونی خودداری می شود".

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات