نصب تابلوهای اعلانات عمومی در خیابان شهید رجایی اراک

نصب تابلوهای اعلانات عمومی در خیابان شهید رجایی اراک

به منظور افزایش فضاهای تبلیغاتی و در راستای حفظ و تنظیف دیوارهای معابر و ممانعت از الصاق پوسترها و آگهی های تبلیغاتی و عمومی بر روی دیوارهای شهری و نمای ساختمان ها، سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک نصب تابلوهای ویژه الصاق اعلامیه های عمومی و اعلانات شهری را در دستور کاری قرار داده است.
در این راستا عوامل اجرایی سازمان سیما و منظر و فصای سبز شهری شهرداری اراک، در روزهای اخیر اقدام به نصب تابلوهای اعلانات در خیابان شهید رجایی نموده اند.:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات