با تبادل یک تفاهم نامه برای نخستین بار در کشور:  محیط زیست خراسان رضوی رسماً عهده دار مدیریت یکپارچه مناطق چهارگانه شد.

با تبادل یک تفاهم نامه برای نخستین بار در کشور: محیط زیست خراسان رضوی رسماً عهده دار مدیریت یکپارچه مناطق چهارگانه شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات