برگزاری نشست مدیر کل و معاونین حفاظت محیط زیست کرمان با اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت هفته محیط زیست

برگزاری نشست مدیر کل و معاونین حفاظت محیط زیست کرمان با اصحاب رسانه و مطبوعات به مناسبت هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات