تقدیر استاندار، نیروی انتظامی و سپاه استان از اقدامات شهردار مشهد در ...

تقدیر استاندار، نیروی انتظامی و سپاه استان از اقدامات شهردار مشهد در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات