مشهد تنها دارنده ۵ توقفگاه ناوگان باری درون شهری در کشور

مشهد تنها دارنده ۵ توقفگاه ناوگان باری درون شهری در کشور

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات