حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار، مدیران شهری در رژه خودرویی بسیج ملی کنترل فشار خون از میدان فرهنگ تا پیاده راه فرهنگی و غربالگری فشارخون از پاکبان و همکاران شهرداری

حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار، مدیران شهری در رژه خودرویی بسیج ملی کنترل فشار خون از میدان فرهنگ تا پیاده راه فرهنگی و غربالگری فشارخون از پاکبان و همکاران شهرداری

به روایت تصویر ؛
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار، مدیران شهری در رژه خودرویی بسیج ملی کنترل فشار خون از میدان فرهنگ تا پیاده راه فرهنگی و غربالگری فشارخون از پاکبان و همکاران شهرداری
حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت، شهردار، مدیران شهری در رژه خودرویی بسیج ملی کنترل فشار خون از میدان فرهنگ تا پیاده راه فرهنگی و غربالگری فشارخون از پاکبان و همکاران شهرداری
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات