مدیر امورمنابع آب شهرستان شیراز معرفی شد

امروز درجلسه ای که باحضور مدیرعامل، معاونین ومدیران شرکت آب منطقه ای ودرمحل این شرکت برگزار شد جابجایی درسه پست مدیریتی این شرکت انجام شد. طی احکام جداگانه آقایان غلامرضا نجفی به سمت مدیر امور آب شهرستان شیراز، عبدالرضا کشاورزی به عنوان دبیر کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و محمود باسعادت نیز به عنوان عضو فنی کمیسیون صدور پروانه ها معرفی شدند . پیش از این مدیریت امور آب شیراز را کریمی مزیدی عهده دار بود که چندی پیش با حکم مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان به سمت معاون حفاظت و بهره برداری منصوب شده بود .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات