برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان

برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و مدیران حوزه ستادی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۵ خردادماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و مدیران حوزه ستادی شرکت در محل اتاق جلسات برگزار گردید. در این جلسه معاونین و مدیران به ارائه نقطه نظرات (انتقاد، پیشنهاد و انتظارات) پرداختند.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات