جمع بندی عملکرد سه ساله کمیسیون آموزش،پژوهش ،آزمون و انتشارات

جمع بندی عملکرد سه ساله کمیسیون آموزش،پژوهش ،آزمون و انتشارات


جمع بندی عملکرد سه ساله کمیسیون آموزش،پژوهش ،آزمون و انتشارات

رویکرد و نگاه آموزش مهندسی با توجه به نیازهای معاصر و انقلاب صنعتی چهارم و نگاه به نسل پنجم صنعت ساختمان نیاز به تغییر دارد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در جلسه ای که با حضور نمایندگان هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استانها در محل شورای مرکزی تشکیل شد دکتر جوان مجیدی رئیس کمیسیون آموزش،پژوهش ،آزمون و انتشارات ،بر ضرورت نگاهی جدید به آموزش مهندسی با رویکرد توجه به نیازهای معاصر آموزشی مهندسان و با تاکید بر محوریت انقلاب صنعتی چهارم و نسل پنجم صنعت ساختمان تاکید کرد.
در این جلسه ضمن گزارش عملکرد و برنامه های پیش روی کمسیون آموزش شورای مرکزی توسط دکتر جوان مجیدی ، اعضاء هیات مدیره های نظام مهندسی استانها ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای کمسیون آموزش شورای مرکزی در دوره هفتم ، پیشنهاد دادند فعالیتهای ارزشمند کمسیون، مستند سازی و دفترچه گزارش عملکرد ، جهت استفاده اعضاء هیات عمومی  تدوین شود. در این جلسه همچنین خلاصه گزارش عملکرد کمیته آموزش و ترویج استانها ارائه  و مشکلات مربوط به شیوه نامه آموزشی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در خصوص عدم نگاه متعادل به همه رشته های هفتگانه مهندسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ترکیب اعضاء کمیته آموزش و ترویج استانها ، مورد بررسی قرار گرفت.
حاضرین همچنین به لزوم توجه به پژوهشهای کاربردی صنعت ساختمان منطبق با نیازها و تکنولوژیهای فن آورانه روز با تعیین ردیف اعتباری در بودجه سالیانه استانها، مهارت محوری در آموزشهای مهندسی ، استفاده از ظرفیت قانونی دوره کارآموزی مهندسان در بدو ورود به حرفه در توانمندسازی مهندسان جوان برای ارائه خدمات بهینه مهندسی ، لحاظ نمودن آموزشهای عملی در دوره های آموزشی ارتقاء پایه ، مشارکت مهندسان حرفه مند با تجربه بعنوان مدرس دوره های آموزشی ، مشارکت سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در طراحی سوالات آزمون ورود به حرفه ، آموزش مجازی و استفاده از ابزارهای نوین آموزشی اشاره داشتند.
در ادامه جلسه دکتر سیدحمیدرضا کارگر ، دکتر پیمان ترک زاده ، دکتر کاوه نوری و دکتر جعفر زارع از اعضاء کمسیون، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص موارد مطروحه در قالب طرح راهبرد آموزش مستمر ارائه دادند.
در پایان جلسه دکتر جوان مجیدی به جمع بندی و تعیین محورهای تاکیدی اعضای کمسیون آموزش ، پژوهش ، آزمون و انتشارات، جهت لحاظ نمودن در مفاد قطعنامه اجلاس ۲۲ اقدام نمود که به تصویب اعضاء جلسه رسید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات