تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر ایلام و بررسی طرح تفصیلی شهر مورموری شهرستان آبدانان در معاونت امور ...

تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر ایلام و بررسی طرح تفصیلی شهر مورموری شهرستان آبدانان در معاونت امور ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

  اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات