آغاز سیاست‌گذاری با موضع و موضوع کلانشهر اصفهان

آغاز سیاست‌گذاری با موضع و موضوع کلانشهر اصفهان

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان گفت: پروژه‌های پژوهشی با موضوع و موضع عملکردی متفاوت در سطح شهر و مناطق شهری تعریف می‌شود.

سعید ابراهیمی اظهار کرد: پروژه‌هایی با موضوعات کلان از نظر موضوعی عموماً کل پهنه کلانشهر را در برمی‌گیرد، از این جمله می‌توان به پروژه‌های " تعیین سهم منابع آلاینده در آلودگی گازی جو پایین و تهیه سیاهه آلاینده‌های گازی"اشاره کرد که به وسیله دانشگاه اصفهان در حال انجام است.

وی افزود: "پروژه طراحی پایدار اقلیمی ساختمان‌ها " نیز جز طرح‌هایی با موضوعات کلان است که به وسیله دانشگاه هنر اصفهان در حال انجام است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه‌های موضعی شهر، خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها عموما به محدوده مکانی یا منطقه‌ مشخصی در سطح شهر مربوط می‌شود.

وی تاکید کرد: البته پروژه‌هایی نیز در سطح شهر تعریف و انجام شده که از نظر موضوعی منطقه‌ای خاص را شامل می‌شود، اما محدوده عملکردی از نظر موضعی کل شهر است.

ابراهیمی با اشاره به پروژه‌هایی که موضوع و موضع عملکرد آنها کل پهنه کلانشهر اصفهان است، عنوان کرد: فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری این طرح‌ها آغاز شده و در سال جاری انجام خواهد شد، از آن جمله می‌توان به پروژه نیازسنجی عمومی از شهروندان شهر اصفهان اشاره کرد که هدف آن سنجش میزان رضایت و تعیین میزان اولویت نیازها در سطح مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان است.

وی گفت: بخشی از پروژه‌های در حال انجام ماهیتی درون‌سازمانی دارد، اما اثربخشی آنها در سطح شهر قابل رویت است، پروژه‌های حوزه مدیریت دانش سازمانی، ارزیابی کاربست پژوهش‌ها، کارآفرینی و رصدخانه شهری از جمله این طرح‌ها است.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان افزود: چنانچه پروژه‌های پژوهشی به طور خاص برای موضوعی مشخص و موضعی معین در سطح شهر تعریف و انجام شود، نتایج آن‌ها در سایر حوزه‌های مرتبط نیز قابل استفاده است زیرا شهر ماهیت سیستمی دارد و پدیده‌های شهری در ارتباطی متقابل با یکدیگر قرار دارد.

وی ادامه داد:. پروژه امکان‎سنجی مطالعات اتوبوس برقی با هدف ارزیابی فنی و اقتصادی برای استفاده از اتوبوس‌های برقی در سیستم حمل و نقل عمومی کلانشهر اصفهان یا پروژه نیازسنجی عمومی با هدف بهره‌گیری از مشارکت شهروندان از جمله این پروژه‌ها است.

ابراهیمی عنوان کرد: نتایج پروژه "مطالعات جامع پدافند غیرعامل شهر اصفهان" نیز در طراحی و اجرای تمامی طرح‌های عمرانی در سطح کلانشهر اصفهان قابل استفاده خواهد بود.

فرآیند انجام پروژه‌ها

وی با اشاره به مراحل انجام پروژه‌های پژوهشی، گفت: با توجه به قوانین و ضوابط موجود پس از استعلام عناوین از تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری اصفهان بر اساس فرآیند نیازسنجی پژوهشی، در جلساتی این عناوین دقیق‌سازی و اولویت‌بندی می‌شود.

مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری اصفهان با اشاره به روند انجام، راهبری و تحویل گیری طرح‌های شهری، ادامه داد: پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر و مقامات شهرداری، فراخوان عمومی و انتخاب مشاور انجام شده و در نهایت پروژه‌ها تحویل‌ داده می‌شود.

وی تصریح کرد: همه مراحل فرآیند انجام پروژه‌های پژوهشی در شهرداری اصفهان مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت و همکاری تمامی بخش‌های مرتبط با موضوع است به گونه‌ای که علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های فنی و تخصصی درون‌سازمانی در بعضی موارد بر حسب نیاز از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و بخش‌های برون‌سازمانی نیز استفاده می‌شود.

ابراهیمی با اشاره به پروژه‌هایی که در حوزه آلودگی هوا در حال انجام است، خاطرنشان کرد: اداره کل محیط زیست استان به منظور راهبری این پروژه‌ها همکاری دارد و البته تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات دانش‌بنیان به عنوان بخش‌های پیشرو در حیطه علم و دانش نیز اهمیت قابل توجهی برای انجام پروژه‌ها دارد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات