تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم دریاچه سد اکباتان همدان تخریب شد

تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم دریاچه سد اکباتان همدان تخریب شد

اراضی تصرف شده از سوی متخلفان در بستر و حریم دریاچه سد اکباتان ، اعاده به وضع سابق گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، در راستای اعمال برخورد با متصرفان غیر قانونی، حریم دریاچه سد اکباتان رفع تصرف شد. گفتنی است که متخلفان اقدام به ساخت و ساز غیرقانونی ساختمان و باغ در حریم دریاچه سد اکباتان کرده بودند که با آنان برخورد شد. روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات