موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با کلیات آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با کلیات آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

طی نشست مشترک رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، استاندار مازندران و تنی چند از نمایندگان مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ پس از تبادل نظر حاضران وزیر صنعت، معدن و تجارت با کلیات آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ موافقت نمود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، آیین نامه اجرایی این بند از قانون بودجه، مشتمل بر میزان عوارض هرکالا ،فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت کالاها و فرایند اجرایی می باشد.

در جلسه ای که ۲۷ خرداد سال جاری با حضور رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، استاندار مازندران و تعدادی از نمایندگان این استان در وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشکیل شد، ضمن تاکید بر معضلات پسماند در سطح شهرهای کشور خصوصا در استان های ساحلی و تایید کلیات آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر شد جزییات مربوط نیز سریعا بررسی و عملیاتی گردد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات