مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان درجلسه شورای اداری محیط زیست خوزستان - نباید کمبود امکانات مانعی برای انجام کار و مسئولیت باشد
   
   بر گزاری نخستین جلسه شورای اداری محیط زیست خوزستان با حضور مدیرکل جدید

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان درجلسه شورای اداری محیط زیست خوزستان - نباید کمبود امکانات مانعی برای انجام کار و مسئولیت باشد بر گزاری نخستین جلسه شورای اداری محیط زیست خوزستان با حضور مدیرکل جدید

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات