ضبط و کشف دو رشته زیر آبی و ۲۱ قطعه ماهی توسط یگان حفاظت محیط زیست شفت

ضبط و کشف دو رشته زیر آبی و ۲۱ قطعه ماهی توسط یگان حفاظت محیط زیست شفت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات