تلف شدن بیش از۲۰۰ قطعه ماهی / دستگیری یک صیاد غیرمجاز در آمل

تلف شدن بیش از۲۰۰ قطعه ماهی / دستگیری یک صیاد غیرمجاز در آمل

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات