گزارش تصویری/ روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه / پایان رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس محله دهنو و درچه- …

گزارش تصویری/ روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه / پایان رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس محله دهنو و درچه- …

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

پایان رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس محله دهنو و درچهروایت تلاش در حوزه خدمات شهری شهرداری مبارکه

تعمیرات کلی پارک سرارود
لینک اصل خبر در سایت شهرداری مبارکه

  منبع خبر

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه

  شهرداری مبارکه یک شهرداری در شهر مبارکه می باشد

   نظرات